Antifto365 ialarm


IALARM集成提供了与Antifto365IALARM警报系统,也已被确认可以与警报系统品牌Meian和Emooluxr合作。请注意,不支持最新的IALARM-XR警报系统。

该平台支持以下服务:

  • alarm_control_panel.alarm_arm_away
  • alarm_control_panel.alarm_arm_home
  • alarm_control_panel.alarm_disarm

配置

可以通过使用此my按钮将Antifto365 IALARM添必威体育存款加到家庭助必威是什么理实例中:

手动配置步骤
Baidu